Začetni tečaj

Iskanje po spletni strani

Udeleženci začetnega tečaja pridobijo temeljno znanje nemškega jezika. Razvijajo sposobnosti sporazumevanja v različnih situacijah v vsakdanjem življenju.

Začetni tečaj je priporočljiv za vse tiste,  ki si želijo pridobiti najprej osnove ustnega in pisnega izražanja v nemškem jeziku, nato pa to znanje nadgraditi v bolj specializiranih tečajih (nemščina za iskalce zaposlitve v Avstriji, poslovna nemščina, nemški jezik v zdravstvu, turizmu itd.)

  • Deutsch
  • Slovenski