Tečaji nemščine

Iskanje po spletni strani

Udeleženci tečajev pridobijo temeljna znanja oz. v višjih stopnjah nadgradijo svoje znanje nemškega jezika. Obravnavane teme temeljijo na realnem življenju in situacijah, ki se dogajajo vsak dan v podjetju ali zasebnem življenju. Udeleženci se urijo v spretnostih ustnega in pisnega izražanja v nemškem jeziku. Prav tako se seznanijo s kulturo nemško govorečih dežel, kar med drugim prispeva k širitvi njihove splošne razgledanosti.

Tečaji so še posebno primerni za tiste, ki si želijo delati v nemško govorečem okolju ali v podjetju v Sloveniji, kjer je znanje nemščine prednost.

Vsebina tečajev se glede na želje in pobude tečajnikov lahko prilagodi.
Ob koncu tečaja udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju.

DELOVNE IZKUŠNJE (izvajanje jezikovnih tečajev)

Na področju izobraževanja odraslih (tečaji nemščine) imam večletne izkušnje. V obdobju 2010 do danes sem vodila več kot 50 tečajev nemščine v obsegu ca. 2500 ur, v katere je bilo vključenih več kot 600 oseb. Tečaji so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam slušateljev: brezposelnim osebam, zaposlenim v podjetjih ter seveda udeležencem splošnih tečajev nemščine (skupinskim in individualnim). Sodelujem z različnimi jezikovnimi šolami: Jezikovna Akademija, Soglasnik, LanguageSitter, Lingula (vse s sedežem v Ljubljani), za katere izvajam tečaje nemščine na različnih lokacijah ali online. Zadnje čase sodelujem tudi z nemškimi jezikovnimi šolami, za katere izvajam razne (online) tečaje.

Splošni tečaji:

 • Splošni tečaji nemščine za različne stopnje v Mariboru in Celju
 • Tečaji nemščine za brezposelne osebe v Mariboru (v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje) - izvedla tečaje za ca. 370 oseb
 • Tečaj nemščine za študente - Univerza v Mariboru (projekt Erasmus)
 • Tečaj nemščine za študente Fakultete za farmacijo - Univerza v Ljubljani
 • Tečaj nemščine za upokojence v Celju (Univerza za 3. življenjsko obdobje)
 • Tečaj nemščine za zaposlene na različnih ministrstvih in vladnih uradih (Ljubljana)

Tečaji v podjetju:

 • Talum Kidričevo
 • Prangl Hoče
 • Oculus Energija EMG d.o.o
 • Continental Adria Maribor
 • Silkem Kidričevo
 • SIP d.o.o.
 • Terme Tuhelj (Hrvaška)…
 • Ledinek
 • Hofer
 • Spar
 • dm
 • Farmtech
 • Chemass
 • Hidria
 • Krka
 • Bayer
 • Schwarzmann
 • Knauf

Online - tečaji (skype, zoom, MS Teams)

 • Individualni ter skupinski tečaji (podjetja)
 • Online-tečaji nemščine se izvajajo v okviru Slovenije ter prav tako za tujino.
 • Deutsch
 • Slovenski