Nemščina na delovnem mestu

Iskanje po spletni strani

Poslovna nemščina 1

Udeleženci tečaja pridobijo znanje, ki ga lahko koristno uporabijo na delovnem mestu. Znanje nemščine jim tako olajša osebne in poslovne stike z nemško govorečimi poslovnimi partnerji, hkrati postanejo bolj samozavestni pri komunikaciji v nemškem jeziku. Sočasno pridobivajo tudi socialne veščine za timsko delo.

Za udeležbo na tečaju poslovne nemščine je potrebno začetno predznanje nemščine.

Poslovna nemščina 2 - konverzacija

V višji stopnji je poudarek na konverzaciji in različnih vsakodnevnih, predvsem pa poslovnih situacijah (vodenje poslovnih razgovorov, sklepanje poslov, pisanje poslovnih dopisov, obiski mednarodnih sejmov, bonton...) Z nadgradnjo poslovnega besedišča bodo udeleženci tečaja pridobili samozavesten nastop, obvladali bodo pogajalske veščine ter znali jasno izražati in zagovarjati svoja stališča.

  • Deutsch
  • Slovenski