Prevajanje

Iskanje po spletni strani

Iz nemščine v slovenščino in iz slovenščine v nemščino

Prevajanje različnih vrst besedil:

  • razni poslovni dopisi
  • življenjepis, prošnja za zaposlitev
  • reklamna besedila
  • strokovna in tehnična besedila
  • spletne strani, spletni oglasi
  • navodila za uporabo (priročniki)
  • leposlovje
  • drugo…

 

CENIK

 

Vrsta prevoda Cena
Iz nemščine v slovenščino 17€ / stran
Iz slovenščine v nemščino 19€ / stran

Cena se lahko spremeni glede na zahtevnost besedila (pri zahtevnih tehničnih oz. strokovnih besedilih je cena lahko višja).

Možen popust po dogovoru (popust na količino in za stalne stranke)

  • Deutsch
  • Slovenski