Tečaji nemščine

Iskanje po spletni strani

Udeleženci tečajev pridobijo temeljna znanja oz. v višjih stopnjah nadgradijo svoje znanje nemškega jezika. Obravnavane teme temeljijo na realnem življenju in situacijah, ki se dogajajo vsak dan v podjetju ali zasebnem življenju. Udeleženci se urijo v spretnostih ustnega in pisnega izražanja v nemškem jeziku. Prav tako se seznanijo s kulturo nemško govorečih dežel, kar med drugim prispeva k širitvi njihove splošne razgledanosti.

Tečaji so še posebno primerni za tiste, ki si želijo delati v nemško govorečem okolju ali v podjetju v Sloveniji, kjer je znanje nemščine prednost.

Vsebina tečajev se glede na želje in pobude tečajnikov lahko prilagodi.
Ob koncu tečaja udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem tečaju.

DELOVNE IZKUŠNJE (izvajanje jezikovnih tečajev)

Na področju izobraževanja odraslih (tečaji nemščine) imam večletne izkušnje. V obdobju 2010–18 sem vodila več kot 30 tečajev nemščine v obsegu ca. 2200 ur, v katere je bilo vključenih nad 500 oseb. Tečaji so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam slušateljev: brezposelnim osebam, zaposlenim v podjetjih (Talum, Prangl, EMG…) ter seveda udeležencem splošnih tečajev nemščine. Veliko sodelujem z Jezikovno akademijo iz Ljubljane, v okviru katere izvajam tečaje nemščine na različnih lokacijah.

  • Deutsch
  • Slovenski